Skip to main content Skip to search
93 451 74 46
De dilluns a dijous de 9:00 a 17:00 i divendres de 9:00 a 15:00.

Consum i Garantia

15 desembre, 2017

PrimerCongresoInnovacionRSCConsumoMadrid-ASGECO_UNCCUE

Gestió de reclamacions i Garanties de les obres de Reforma

.

En relació amb la garantia dels serveis a domicili cal manifestar que les prestacions de serveis s’han de garantir durant un període mínim de 6 mesos des que s’hagi formalitzat el darrer acte o activitat en què consisteix la prestació.
Pel que fa a la garantia de les peces o dels béns que s’incorporen al servei s’aplica el criteri general dels 2 anys des de la seva incorporació al producte
reparat.

Informe en relació amb el termini legal de garantia en el cas d’obres de reforma. (Elaborat pel Servei de Normativa i Procediment de l’Agència Catalana del Consum.)

Descarrega el informe

Si desitgeu fer una consulta a Agència Catalana del Consum sobre qualsevol mena d’assumpte relacionat amb l’àmbit del consum, feu-nos-la arribar mitjançant el formulari d’aquest enllaç:  http://consum.gencat.cat/ca/consultes-i-reclamacions/

Les empreses adherides al sistema arbitral de consum accepten que els futurs conflictes que es puguin plantejar amb els seus clients es resolguin a través de l’arbitratge de consum, estalviant altres vies més lentes i més costoses.

L’adhesió a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya es fa patent per mitjà d’un distintiu oficial d’adhesió, que es pot col·locar en un lloc destacat de l’establiment i utilitzar en la publicitat, factures i documentació de l’empresa. Aquest distintiu representa un signe de confiança i un avantatge competitiu, que posa de manifest un plus de servei i un factor de qualitat i de professionalitat.

http://consum.gencat.cat/ca/empreses/aspectes-voluntaris/adhesio-al-sistema-arbitral-de-consum/

Com adherir-se?

Cal fer-ho per internet mitjançant aquest enllaç: http://consum.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Adhesio-al-sistema-arbitral-del-consum?category=730e9680-a82c-11e3-a972-000c29052e2c


Comparteix!