Skip to main content Skip to search
93 451 74 46
De dilluns a dijous de 9:00 a 17:00 i divendres de 9:00 a 15:00.

Garanties

15 Desembre, 2017

Garanties de les obres de Reforma

.

En relació amb la garantia dels serveis a domicili cal manifestar que les prestacions de serveis s’han de garantir durant un període mínim de 6 mesos des que s’hagi formalitzat el darrer acte o activitat en què consisteix la prestació. Pel que fa a la garantia de les peces o dels béns que s’incorporen al servei s’aplica el criteri general dels 2 anys des de la seva incorporació al producte reparat.

Informe en relació amb el termini legal de garantia en el cas d’obres de reforma. (Elaborat pel Servei de Normativa i Procediment de l’Agència Catalana del Consum.)

Descarrega l’informe

Lliurament per part de la persona consumidora d’una paga i senyal. Voluntat posterior de la persona consumidora d’anul·lar-la.

Resposta consulta amb paga i senyal en la prestacia de serveis.

Si desitgeu fer una consulta a l’Agència Catalana del Consum sobre qualsevol mena d’assumpte relacionat amb l’àmbit del consum, feu-nos-la arribar mitjançant el formulari d’aquest enllaç:

Fer una consulta

Les empreses adherides al sistema arbitral de consum accepten que els futurs conflictes que es puguin plantejar amb els seus clients es resolguin a través de l’arbitratge de consum, estalviant altres vies més lentes i més costoses.

L’adhesió a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya es fa patent per mitjà d’un distintiu oficial d’adhesió, que es pot col·locar en un lloc destacat de l’establiment i utilitzar en la publicitat, factures i documentació de l’empresa. Aquest distintiu representa un signe de confiança i un avantatge competitiu, que posa de manifest un plus de servei i un factor de qualitat i de professionalitat.
+ info

Com adherir-se?

Cal fer-ho per internet mitjançant aquest botó:

Adherir-se

Els pressupostos no acceptats es poden cobrar si s’ha indicat així en la tarifa o el cartell de preus o si se n’ha informat expressament la persona consumidora. L’import no pot sobrepassar el que s’ha indicat o el corresponent al temps real emprat per a elaborar el pressupost.


icono-pdf-web Cartells cobrament pressupostos per tenir en lloc vissible a l’establiment


Comparteix!