Skip to main content Skip to search
93 451 74 46
De dilluns a dijous de 9:00 a 17:00 i divendres de 9:00 a 15:00.

Programa 30 Plus 2019

29 Maig, 2019

Què és?

El programa 30Plus és una iniciativa innovadora en matèria d’ocupació, finançada pel SOC i pel Servei Públic d’Ocupació Estatal del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Dona resposta a les necessitats de personal de les empreses mitjançant ajuts a la contractació de persones en situació d’atur de 30 anys o més i empadronades a Barcelona.

A quines empreses va dirigit?

A totes les empreses de Barcelona i Barcelonès (Badalona, Santa Coloma, Sant Adrià del Besós i L’Hospitalet de Llobregat).

Beneficis per a l’empresa

– Subvenció de fins a 858,55 €/mes durant 9 mesos de contractació.

– Reclutament i selecció per competències de persones adequades al lloc de treball sense cap cost.

– Disseny, execució i seguiment d’una formació adaptada al lloc de treball requerit per l’entitat contractant i finançada pel programa.

– Assessorament i suport per a la tramitació d’ajuts a la contractació vinculats a aquest programa.

Característiques de la contractació i els ajuts;

Durada del contracte mínima de 6 mesos a temps complet o parcial.

Les empreses podran contractar mitjançant qualsevol modalitat contractual * que, d’acord amb la modalitat laboral vigent, s’ajusti a les condicions del programa.

Import de la subvenció: 858,55 €/mes per jornada completa o la part proporcional en funció de la jornada, fins un màxim de 9 mesos de contractació.

La subvenció és compatible amb incentius fiscals i les bonificacions en les quotes de la Seguretat Social segons la modalitat contractual.

L’empresa ha de facilitar que el participant pugui assistir a la formació, que serà d’un mínim de 20 hores i un màxim de 100 hores. La formació es podrà realitzar abans del contracte o de manera simultània.

La retribució no serà inferior a l’estipulat dins del corresponent conveni o marc normatiu de referencia així com el salari ofert haurà d’estar dins els criteris de Barcelona Activa per garantir l’ocupació de qualitat.

*No seran subvencionables els contractes d’interinitat, de relleu i els de substitució de persones treballadores amb reserva de lloc de treball.

+ INFO

Ana Maria Cabeza Muñoz
Tècnica Programa 30-P
Direcció d’Orientació i Formació
Barcelona Activa
Ajuntament de Barcelona
Passatge Andalet 11
08032 Barcelona
934037405
ana.cabeza@barcelonactiva.cat
bcn.cat/barcelonactiva


Comparteix!