Skip to main content Skip to search
93 451 74 46
De dilluns a dijous de 9:00 a 17:00 i divendres de 9:00 a 15:00.

MESURES I NOVETATS COVID19

16 Març, 2020

Des del Gremi i, davant la situació excepcional provocada pel coronavirus (COVID-19), us volem facilitar tota la informació al nostre abast per resoldre els teus dubtes.

El Ministeri de Sanitat ha publicat aquest dissabte una ordre per la qual aixeca la suspensió d’obres en edificis habitats que havia establert el passat 12 d’abril per reduir el risc de contagi pel coronavirus. Aquesta mesura afecta els territoris que estiguin al menys en Fase 1 de la desescalada, que des de dilluns inclourà a tota Espanya.

D’aquesta manera, a partir de dilluns 25 de maig es permet la realització de treballs de reforma, reparació i decoració en habitatges habitats, sense més restricció que garantir les mesures d’higiene i la distància de seguretat de dos metres.

BOE del 23 de maig

Dimarts 10/03/2020

 Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                           

 • Orden PCM/205/2020, de 10 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de marzo de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la prohibición de los vuelos directos entre la República italiana y los aeropuertos españoles.

PDF (BOE-A-2020-3433 – 3 págs. – 233 KB)

 

Dimecres 11/03/2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                           

 • Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública.

PDF (BOE-A-2020-3434 – 9 págs. – 218 KB)

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC                                                          

 • RESOLUCIÓ SLT/704/2020, d’11 de març, per la qual s’adopten mesures de distanciament social en relació amb els esdeveniments multitudinaris per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

Text i fitxa    PDF

 

Dijous 12/03/2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                           

 • Orden PCM/216/2020, de 12 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de marzo de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la prohibición de entrada de buques de pasaje procedentes de la República italiana y de cruceros de cualquier origen con destino a puertos españoles.

PDF (BOE-A-2020-3579 – 4 págs. – 239 KB)

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC                                                          

 • RESOLUCIÓ INT/718/2020, de 12 de març, per la qual s’acorda restringir la sortida de persones dels municipis d’Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena.

Text i fitxa    PDF

 • RESOLUCIÓ SLT/719/2020, de 12 de març, per la qual s’adopten mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

Text i fitxa    PDF

 

Divendres 13/03/2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                          

 • Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-3580 – 18 págs. – 410 KB)

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC                                                          

 • DECRET LLEI 5/2020, de 12 de març, de modificació de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Text i fitxa    PDF

 

 • DECRET LLEI 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ INT/738/2020, de 13 de març, per la qual s’aixequen excepcionalment determinades restriccions a la circulació establertes en la Resolució INT/383/2020, de 13 de febrer, per la qual s’estableixen les restriccions a la circulació durant l’any 2020.

Text i fitxa    PDF

 

Normativa que afecta al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya                                      

 • RESOLUCIÓ TSF/680/2020, de 5 de març, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions públiques destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals (SOC – Projectes innovadors i experimentals), durant l’any 2019.

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ TSF/687/2020, de 10 de març, per la qual es dona publicitat al Conveni per a l’encàrrec de gestió entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya per a la gestió de les pràctiques professionals de les accions formatives de formació professional per a 2020.

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ TSF/688/2020, de 10 de març, per la qual es dona publicitat a l’Addenda al Conveni per a l’encàrrec de gestió entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya per a la gestió de les pràctiques professionals de les accions formatives de formació professional per a 2020.

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ TSF/689/2020, de 5 de març, per la qual es dona publicitat a les subvencions públiques concedides per al foment de la incorporació de persones en situació d’atur majors de 45 anys al mercat de treball l’any 2015.

Text i fitxa    PDF

 

Dissabte 14/03/2020


Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                           

 • Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-3692 – 11 págs. – 295 KB)

 

Diumenge 15/03/2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                           

 • Instrucción de 15 de marzo de 2020, del Ministerio de Defensa, por la que se establecen medidas para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el ámbito del Ministerio de Defensa.

PDF (BOE-A-2020-3693 – 3 págs. – 227 KB)

 

 • Orden INT/226/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen criterios de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-3694 – 10 págs. – 269 KB)

 

 • Orden INT/227/2020, de 15 de marzo, en relación con las medidas que se adoptan en el ámbito de Instituciones Penitenciarias al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-3695 – 1 pág. – 216 KB)

 

 • Orden INT/228/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen criterios de aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el ámbito del Sistema Nacional de Protección Civil.

PDF (BOE-A-2020-3696 – 2 págs. – 224 KB)

 

 • Orden TMA/229/2020, de 15 de marzo, por la que dictan disposiciones respecto al acceso de los transportistas profesionales a determinados servicios necesarios para facilitar el transporte de mercancías en el territorio nacional.

PDF (BOE-A-2020-3697 – 2 págs. – 218 KB)

 

 • Orden TMA/230/2020, de 15 de marzo, por la que se concreta la actuación de las autoridades autonómicas y locales respecto de la fijación de servicios de transporte público de su titularidad.

PDF (BOE-A-2020-3698 – 2 págs. – 220 KB)

 

 • Orden TMA/231/2020, de 15 de marzo, por la que se determina la obligación de disponer mensajes obligatorios en los sistemas de venta de billetes online de todas las compañías marítimas, aéreas y de transporte terrestre, así como cualquier otra persona, física o jurídica, que intervenga en la comercialización de los billetes que habiliten para realizar un trayecto con origen y/o destino en el territorio español.

PDF (BOE-A-2020-3699 – 2 págs. – 222 KB)

 

 • Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-3700 – 5 págs. – 244 KB)

 

 • Orden SND/233/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen determinadas obligaciones de información de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-3701 – 3 págs. – 246 KB)

 

 • Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-3702 – 4 págs. – 273 KB)

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)                                                        

 • RESOLUCIÓ PDA/739/2020, de 15 de març, per la qual es dona publicitat a la Instrucció 3/2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.

Text i fitxa    PDF

 

Dilluns 16/03/2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                           

 • Orden INT/239/2020, de 16 de marzo, por la que se restablecen los controles en las fronteras interiores terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-3776 – 2 págs. – 222 KB)

 

 • Orden TMA/240/2020, de 16 de marzo, por la que se dictan disposiciones respecto a la apertura de determinados establecimientos de restauración y otros comercios en los aeródromos de uso público para la prestación de servicios de apoyo a servicios esenciales.

PDF (BOE-A-2020-3777 – 2 págs. – 222 KB)

 

 • Orden TMA/241/2020, de 16 de marzo, por la que se establecen las medidas de transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la Ciudad de Ceuta.

PDF (BOE-A-2020-3778 – 2 págs. – 220 KB)

 

 • Orden TMA/242/2020, de 16 de marzo, por la que se establecen las medidas de transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la Ciudad de Melilla.

PDF (BOE-A-2020-3779 – 2 págs. – 220 KB)

 

Dimarts 17/03/2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                           

 • Instrucción de 16 de marzo de 2020, del Ministerio de Defensa, por la que se establecen medidas para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el ámbito del Ministerio de Defensa.

PDF (BOE-A-2020-3781 – 1 pág. – 215 KB)

 

 • Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso en los transportes de mercancías.

PDF (BOE-A-2020-3806 – 2 págs. – 221 KB)

 

 • Orden TMA/245/2020, de 17 de marzo, por la que se disponen medidas para el mantenimiento de los tráficos ferroviarios.

PDF (BOE-A-2020-3821 – 2 págs. – 220 KB)

 

 • Orden TMA/246/2020, de 17 de marzo, por la que se establecen las medidas de transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la Comunidad Autónoma de Canarias.

PDF (BOE-A-2020-3822 – 3 págs. – 235 KB)

 

 • Orden TMA/247/2020, de 17 de marzo, por la que se establecen las medidas de transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la Comunidad Autónoma de Illes Balears.

PDF (BOE-A-2020-3823 – 3 págs. – 227 KB)

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC                                                          

 • RESOLUCIÓ SLT/747/2020, de 17 de març, per la qual s’adopten mesures complementàries en l’àmbit del transport públic de viatgers pel SARS-CoV-2.

Text i fitxa    PDF

 

Dimecres 18/03/2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                           

 • Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-3824 – 46 págs. – 743 KB)

 

 • Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-3828 – 2 págs. – 226 KB)

 • Orden INT/248/2020, de 16 de marzo, por la que se establecen criterios de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante el restablecimiento temporal de controles fronterizos.

PDF (BOE-A-2020-3825 – 3 págs. – 230 KB)

 

 • Corrección de errores de la Orden INT/239/2020, de 16 de marzo, por la que se restablecen los controles en las fronteras interiores terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-3826 – 1 pág. – 213 KB)

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC                                                          

 • RESOLUCIÓ SLT/746/2020, de 18 de març, per la qual s’adopten noves mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

Text i fitxa    PDF

 

Normativa que afecta al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya                                      

 • RESOLUCIÓ TSF/740/2020, de 13 de març, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització de la Línia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys, per a l’any 2019.

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ TSF/741/2020, d’11 de març, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions públiques destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als barris (SOC – Projecte Treball als Barris) durant l’any 2019.

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ TSF/742/2020, d’11 de març, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions públiques destinades als programes de suport al desenvolupament local durant l’any 2019.

Text i fitxa    PDF

 

Dijous 19/03/2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                           

 • Orden TMA/254/2020, de 18 de marzo, por la que se dictan instrucciones en materia de transporte por carretera y aéreo.

PDF (BOE-A-2020-3863 – 3 págs. – 228 KB)

 

 • Resolución de 16 de marzo de 2020, del Instituto Social de la Marina, por la que se adoptan determinadas medidas, con motivo del COVID-19, en relación con las prestaciones y servicios específicos para el sector marítimo-pesquero.

PDF (BOE-A-2020-3866 – 2 págs. – 219 KB)

 

 • Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que se declara la suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico, de acuerdo con el artículo 10.6 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-3892 – 2 págs. – 223 KB)

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC                                                          

 • DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

Text i fitxa    PDF

 

Normativa que afecta al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya                                      

 • ANUNCI de notificació en procediment relatiu als recursos d’alçada de subvenció de la convocatòria de FOAP 2012.

Text i fitxa    PDF

 

Divendres 20/03/2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                           

 • Real Decreto 464/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 399/2020, de 25 de febrero, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno.

PDF (BOE-A-2020-3893 – 2 págs. – 222 KB)

 

 • Orden TMA/258/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan disposiciones respecto de los títulos administrativos y las actividades inspectoras de la administración marítima, al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-3894 – 3 págs. – 231 KB)

 

 • Orden TMA/259/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre transporte por carretera.

PDF (BOE-A-2020-3895 – 2 págs. – 220 KB)

 

 • Orden SND/260/2020, de 19 de marzo, por la que se suspende la activación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad por criterios económicos ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-3896 – 2 págs. – 221 KB)

 

 • Orden SND/261/2020, de 19 de marzo, para la coordinación de la actividad profesional de los miembros de los cuerpos de funcionarios regulados en el libro VI de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial durante la vigencia del estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

PDF (BOE-A-2020-3897 – 2 págs. – 223 KB)

 

 • Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen criterios interpretativos para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-3898 – 2 págs. – 217 KB)

 • Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, sobre especificaciones alternativas a las mascarillas EPI con marcado CE europeo.

PDF (BOE-A-2020-3945 – 2 págs. – 227 KB)

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC                                                          

 • RESOLUCIÓ TSF/758/2020, de 20 de març, per la qual es concreten les mesures organitzatives i de recursos humans excepcionals en l’àmbit de les residències i centres diürns d’atenció a gent gran, persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental, així com en els serveis d’ajuda a domicili, en aplicació de la Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

Text i fitxa    PDF

 

Dissabte 21 de març de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                           

 • Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor.

PDF (BOE-A-2020-3946 – 4 págs. – 239 KB)

 

 • Orden TMA/263/2020, de 20 de marzo, por la que se regula la adquisición y distribución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

PDF (BOE-A-2020-3947 – 4 págs. – 233 KB)

 

 • Orden TMA/264/2020, de 20 de marzo, por la que se modifica la Orden TMA/259/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre transporte por carretera.

PDF (BOE-A-2020-3948 – 1 pág. – 217 KB)

 

 • Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se establecen las condiciones para la prestación y se adjudica de forma directa el servicio de transporte aéreo en las rutas aéreas Palma de Mallorca-Menorca y Palma de Mallorca-Ibiza durante el estado de alarma declarado con motivo del COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-3949 – 3 págs. – 228 KB)

 

 • Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-3951 – 4 págs. – 236 KB)

 

 • Orden SND/266/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen determinadas medidas para asegurar el acceso a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud al colectivo de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social

PDF (BOE-A-2020-3952 – 2 págs. – 219 KB)

 

 • Orden SND/267/2020, de 20 de marzo, por la que se modifica la Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-3953 – 6 págs. – 341 KB)

 

 • Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen criterios interpretativos para la atención de animales domésticos en la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-3954 – 1 pág. – 215 KB)

 

Normativa que afecta al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya publicada al BOE        

 • Orden TES/268/2020, de 9 de marzo, por la que se modifica la Orden ESS/763/2016, de 5 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones destinadas a financiar la renovación de instalaciones y equipamientos para oficinas de empleo con personal del Servicio Público de Empleo Estatal.

PDF (BOE-A-2020-3967 – 3 págs. – 227 KB)

 

Diumenge 22 de març de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                           

 • Orden INT/270/2020, de 21 de marzo, por la que se establecen criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-3972 – 2 págs. – 222 KB)

 

 • Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-3973 – 4 págs. – 234 KB)

 

 • Orden SND/272/2020, de 21 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales para expedir la licencia de enterramiento y el destino final de los cadáveres ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-3974 – 2 págs. – 223 KB)

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC                                                          

 • RESOLUCIÓ TSF/759/2020, de 22 de març, per la qual es concreten les mesures de distància entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries amb les quals interactuen en els centres de treball.

Text i fitxa    PDF

 

Dilluns 23 de març de 2020

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC                                                          

 • CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució TSF/759/2020, de 22 de març, per la qual es concreten les mesures de distància entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries amb les quals interactuen en els centres de treball (DOGC 8092, de 22.3.2020).

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ SLT/761/2020, de 23 de març, per la qual s’adopten noves mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ SLT/762/2020, de 23 de març, per la qual s’adopten mesures organitzatives en relació amb els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori, en el marc de l’estratègia de resposta a la infecció pel SARS-CoV-2.

Text i fitxa    PDF

 

Dimarts 24 de març de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                           

 • Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, sobre medidas a adoptar en el ámbito de la comprobación material de la inversión, durante el período de duración del estado de alarma declarado como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4006 – 3 págs. – 225 KB)

 

 • Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de marzo de 2020, por el que se adoptan medidas urgentes y excepcionales en el ámbito del control de la gestión económico-financiera efectuado por la Intervención General de la Administración del Estado como consecuencia del COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4007 – 3 págs. – 227 KB)

 

 • Orden TMA/273/2020, de 23 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre reducción de los servicios de transporte de viajeros.

PDF (BOE-A-2020-4008 – 2 págs. – 225 KB)

 

 • Orden SND/274/2020, de 22 de marzo, por la que se adoptan medidas en relación con los servicios de abastecimiento de agua de consumo humano y de saneamiento de aguas residuales.

PDF (BOE-A-2020-4009 – 3 págs. – 227 KB)

 

 • Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de información en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4010 – 4 págs. – 236 KB)

 

 • Orden SND/276/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen obligaciones de suministro de información, abastecimiento y fabricación de determinados medicamentos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4011 – 12 págs. – 367 KB)

 

 • Instrucción de 23 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen criterios interpretativos para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4012 – 2 págs. – 220 KB)

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC                                                          

 • RESOLUCIÓ SLT/768/2020, de 24 de març, per la qual s’adopten mesures complementàries en matèria de taxi, lloguer de vehicles amb conductor, altres formes de mobilitat, transport de mercaderies i logística per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

Text i fitxa    PDF

 

Dimecres 25 de març de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                           

 • Corrección de errores del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4025 – 1 pág. – 145 KB)

 

 • Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4026 – 1 pág. – 146 KB)

 

 • Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran servicios esenciales a determinados alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones complementarias.

PDF (BOE-A-2020-4027 – 15 págs. – 633 KB)

 

 • Orden TMA/278/2020, de 24 de marzo, por la que se establecen ciertas condiciones a los servicios de movilidad, en orden a la protección de personas, bienes y lugares.

 

PDF (BOE-A-2020-4028 – 3 págs. – 229 KB)

 • Orden TMA/279/2020,de 24 de marzo, por la que se establecen medidas en materia de transporte de animales.

 

PDF (BOE-A-2020-4029 – 2 págs. – 221 KB)

 

 • Orden PCM/280/2020, de 24 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020, por el que se modifica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de marzo de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la prohibición de los vuelos directos entre la República Italiana y los Aeropuertos Españoles.

PDF (BOE-A-2020-4030 – 2 págs. – 223 KB)

 

 • Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

PDF (BOE-A-2020-4031 – 2 págs. – 221 KB)

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC                                                          

 • DECRET LLEI 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d’adopció d’altres mesures complementàries.

Text i fitxa    PDF

 

Dijous 26 de març de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                           

 • Orden INT/283/2020, de 25 de marzo, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4064 – 2 págs. – 222 KB)

 

 • Orden INT/284/2020, de 25 de marzo, por la que se modifica la Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor.

PDF (BOE-A-2020-4065 – 3 págs. – 228 KB)

 

 • Orden TMA/285/2020, de 25 de marzo, por la que se adoptan medidas extraordinarias de flexibilidad en los ámbitos de la aviación civil no regulados por la normativa de la Unión Europea en relación con la situación creada por la crisis global del coronavirus COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4066 – 7 págs. – 257 KB)

 

 • Orden TMA/286/2020, de 25 de marzo, por la que se prorroga la prohibición de entrada de buques de pasaje procedentes de la República Italiana y de cruceros de cualquier origen con destino a puertos españoles para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4067 – 2 págs. – 222 KB)

 

 • Resolución de 18 de marzo de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se emite exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE) 2018/1139, para la extensión de los periodos de validez de las licencias, habilitaciones, certificados de tripulaciones de vuelo, instructores, examinadores, poseedores de licencias de mantenimiento de aeronaves y controladores de tránsito aéreo, así como un método alternativo de cumplimiento de conformidad con lo establecido en Aro.Gen.120 del Reglamento (UE) 965/2012, para la reducción de la antelación mínima requerida en la publicación de los cuadrantes de actividades de las tripulaciones, en relación con la situación creada por la crisis global del coronavirus COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4068 – 7 págs. – 260 KB)

 • Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020, por el que se aprueban las características del primer tramo de la línea de avales del ICO para empresas y autónomos, para paliar los efectos económicos del COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4070 – 6 págs. – 267 KB)

 

 • Orden SND/290/2020, de 26 de marzo, por la que se prorroga la Resolución INT/718/2020, de 12 de marzo de 2020, de la Generalitat de Cataluña, por la que se acuerda restringir la salida de las personas de los municipios de Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena.

PDF (BOE-A-2020-4126 – 2 págs. – 224 KB)

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC                                                          

 • DECRET 48/2020, de 24 de març, de desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en l’àmbit de la concertació territorial.

Text i fitxa    PDF

 

 • DECRET LLEI 9/2020, de 24 de març, pel qual es regula la participació institucional, el diàleg social permanent i la concertació social de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives a Catalunya.

Text i fitxa    PDF

 

 • ACORD GOV/53/2020, de 24 de març, d’atribució temporal de funcions de reforç administratiu i tècnic en l’àmbit de la salut i de protecció civil i seguretat ciutadana com a conseqüència de la pandèmia SARS-CoV-2.

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ SLT/777/2020, de 25 de març, per la qual s’habiliten determinats espais hotelers o, si s’escau, altres locals, per a l’ús del Sistema de Salut de Catalunya, en el marc de les mesures per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ TSF/778/2020, de 25 de març, per la qual es concreten les mesures excepcionals organitzatives i de recursos humans en l’àmbit dels serveis socials del Sistema Català de Serveis Socials a causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ TES/783/2020, de 26 de març, per la qual s’estableix una moratòria en el pagament del lloguer i quotes d’amortització d’habitatges i locals gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Text i fitxa    PDF

 

Divendres 27 de març de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                           

 • Orden DEF/291/2020, de 26 de marzo, por la que se establece la competencia para determinar las asignaturas de los currículos de la enseñanza de formación susceptibles de ser impartidos a distancia y se habilita a los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada y al Subsecretario de Defensa, en el ámbito de sus competencias, a establecer, con criterios objetivos, el nivel mínimo a alcanzar en los diversos cursos académicos de formación para la verificación de los conocimientos alcanzados por los alumnos.

PDF (BOE-A-2020-4127 – 2 págs. – 221 KB)

 

 • Orden TMA/292/2020, de 26 de marzo, por la que se regula una segunda adquisición y distribución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

PDF (BOE-A-2020-4128 – 4 págs. – 234 KB)

 

 • Resolución de 26 de marzo de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso en los transportes de mercancías.

PDF (BOE-A-2020-4129 – 2 págs. – 221 KB)

 

 • Orden SND/293/2020, de 25 de marzo, por la que se establecen condiciones a la dispensación y administración de medicamentos en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4130 – 2 págs. – 227 KB)

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC                                                          

 • RESOLUCIÓ SLT/789/2020, de 27 de març, d’adopció de mesures excepcionals d’ordenació i d’intervenció sanitària a les residències socials de Catalunya per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

Text i fitxa    PDF

 

Dissabte 28 de març de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                           

 • Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4152 – 9 págs. – 219 KB)

 

 • Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

PDF (BOE-A-2020-4153 – 1 pág. – 214 KB)

 

 • Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4155 – 2 págs. – 226 KB)

 

 • Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos en el ámbito de los servicios sociales ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4156 – 4 págs. – 234 KB)

 

 • Orden SND/296/2020, de 27 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales para el traslado de cadáveres ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4157 – 2 págs. – 219 KB)

 

 • Orden SND/297/2020, de 27 de marzo, por la que se encomienda a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el desarrollo de diversas actuaciones para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4162 – 3 págs. – 230 KB)

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC                                                          

 • DECRET LLEI 10/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19.

Text i fitxa    PDF

 

 • ACORD GOV/54/2020, de 27 de març, pel qual s’acorda la suspensió dels contractes d’obres de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, amb l’objectiu de reduir riscos de propagació del COVID-19.

Text i fitxa    PDF

 

Diumenge  29 de març de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                           

 

 • Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4166 – 8 págs. – 262 KB)

 

Dilluns  30 de març de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                           

 • Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4167 – 1 pág. – 214 KB)

 • Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

PDF (BOE-A-2020-4168 – 1 pág. – 215 KB)

 

 • Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación.

PDF (BOE-A-2020-4169 – 1 pág. – 211 KB)

 

 • Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública.

PDF (BOE-A-2020-4170 – 1 pág. – 212 KB)

 

 • Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4171 – 1 pág. – 213 KB)

 

 • Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4173 – 3 págs. – 229 KB)

 

 • Orden SND/299/2020, de 27 de marzo, por la que se modifica la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4174 – 3 págs. – 230 KB)

 

 • Orden TMA/305/2020, de 30 de marzo, por la que se modifica el anexo de la Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran servicios esenciales a determinados alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones complementarias.

PDF (BOE-A-2020-4194 – 12 págs. – 614 KB)

 

 • Orden TMA/306/2020, de 30 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre reducción de servicios de transporte de viajeros durante la vigencia del Real Decreto-ley 10/2020.

PDF (BOE-A-2020-4195 – 2 págs. – 225 KB)

 

 • Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo.

PDF (BOE-A-2020-4196 – 3 págs. – 228 KB)

Dimarts 31 de març de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                           

 • Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se establecen las condiciones para la prestación, y se adjudica de forma directa, el servicio de transporte aéreo en determinadas rutas aéreas del Archipiélago Canario durante el estado de alarma declarado con motivo del COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4198 – 3 págs. – 236 KB)

 

 • Resolución de 27 de marzo 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se modifica la duración, y se prorroga la adjudicación, del servicio de transporte aéreo en las rutas aéreas Palma de Mallorca-Menorca y Palma de Mallorca-Ibiza durante el estado de alarma declarado con motivo del COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4199 – 3 págs. – 226 KB)

 

 • Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se aprueba una moratoria en la presentación de las justificaciones económicas y técnicas de las actuaciones de los Programas de Cooperación Territorial 2018: de Evaluación y acreditación de las competencias profesionales, de Calidad de la Formación Profesional del Sistema Educativo, de Formación Profesional Dual, y de Formación, perfeccionamiento y movilidad del profesorado.

PDF (BOE-A-2020-4205 – 2 págs. – 222 KB)

 

Dimecres 1 d’abril de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                           

 • Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4208 – 88 págs. – 1.992 KB)

 

 • Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género.

PDF (BOE-A-2020-4209 – 8 págs. – 210 KB)

 

 • Orden TMA/309/2020, de 31 de marzo, por la que se modifica la Orden TMA/258/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan disposiciones respecto de los títulos administrativos y las actividades inspectoras de la administración marítima, al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4210 – 3 págs. – 229 KB)

 

 • Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios esenciales determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios.

PDF (BOE-A-2020-4211 – 4 págs. – 232 KB)

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC                                                           

 • ORDRE PRE/32/2020, de 25 de març, per la qual s’actualitzen diverses qualificacions professionals en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i en el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional i es modifica l’Ordre ENS/112/2018, d’11 de juny, per la qual s’actualitzen i s’estableixen diverses qualificacions professionals en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i en el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional.

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ SLT/797/2020, d’1 d’abril, per la qual es declaren els serveis funeraris serveis de prestació forçosa amb ocasió de l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19.

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ TES/798/2020, de 31 de març, relativa a la gratuïtat de determinats serveis de transport públic de viatgers per carretera i ferroviari a Catalunya.

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ SLT/799/2020, d’1 d’abril, per la qual es determina la recollida i transmissió de les dades de les persones difuntes per part de les empreses prestadores de serveis funeraris durant la situació de pandèmia causada per la COVID-19.

Text i fitxa    PDF

 

Dijous 2 d’abril de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                           

 • Orden TMA/311/2020, de 1 de abril, por la que se disponen medidas para la gestión del mantenimiento de los vehículos ferroviarios en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4231 – 4 págs. – 233 KB)

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC                                                          

 • ACORD GOV/55/2020, de 31 de març, pel qual s’aproven els objectius i el contingut mínim de l’Estratègia catalana de contractació pública.

Text i fitxa    PDF

 

 Consorci de l’Autoritat del Transport Metropolità
 • ANUNCI sobre la gratuïtat de les tarifes 2020 durant la vigència del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març.

Text i fitxa    PDF

 

Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de la Mobilitat
 • ANUNCI sobre la gratuïtat de les tarifes 2020 durant la vigència del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març.

Text i fitxa    PDF

 

Divendres 3 d’abril de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                           

 • Orden INT/316/2020, de 2 de abril, por la que se adoptan medidas en materia de armas, ejercicios de tiro de personal de seguridad privada, artículos pirotécnicos y cartuchería, y explosivos, en aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

 

PDF (BOE-A-2020-4259 – 3 págs. – 227 KB)

 • Orden INT/317/2020, de 2 de abril, por la que se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia de matriculación y cambio de titularidad de determinados vehículos.

PDF (BOE-A-2020-4260 – 3 págs. – 240 KB)

 • Orden TMA/318/2020, de 2 de abril, por la que se disponen medidas excepcionales en la aplicación de la Orden FOM/2872/2010, de 5 de noviembre, en relación con las habilitaciones de maquinistas, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4261 – 2 págs. – 222 KB)

 

 • Resolución de 2 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se dictan instrucciones para la distribución de las mascarillas en el ámbito del transporte terrestre.

PDF (BOE-A-2020-4262 – 5 págs. – 237 KB)

 

 • Orden SND/319/2020, de 1 de abril, por la que se modifica la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4265 – 4 págs. – 236 KB)

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC                                                          

 • RESOLUCIÓ EDU/792/2020, de 23 de març, relativa a l’extinció progressiva del Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments, i a la publicitat dels centres que en formen part en el curs acadèmic 2019-2020.

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ TSF/806/2020, de 2 d’abril, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 (ref. BDNS 501916).

Text i fitxa    PDF

 

 • ORDRE EMC/35/2020, d’1 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de préstecs en condicions preferents i de garantia per atendre actuacions per revertir els efectes de situacions d’emergència i de risc en els àmbits sectorials competència del Departament d’Empresa i Coneixement.

Text i fitxa    PDF )

 

Dissabte 4 d’abril de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                           

 • Orden TED/320/2020, de 3 de abril, por la que se desarrollan determinados aspectos del derecho a percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como consecuencia del COVID-19 y se modifica el modelo de solicitud del bono social para trabajadores autónomos que hayan visto afectada su actividad como consecuencia del COVID-19, establecido en el Anexo IV del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4292 – 7 págs. – 337 KB)

 

 • Orden SND/321/2020, de 3 de abril, por la que se establecen medidas especiales para el uso de bioetanol en la fabricación de soluciones y geles hidroalcohólicos para la desinfección de manos con ocasión de las crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4294 – 3 págs. – 228 KB)

 

 • Orden SND/322/2020, de 3 de abril, por la que se modifican la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo y la Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, y se establecen nuevas medidas para atender necesidades urgentes de carácter social o sanitario en el ámbito de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4300 – 6 págs. – 260 KB)

 

Dilluns 6 d’abril de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                      

 • Orden SND/323/2020, de 5 de abril, por la que se dejan sin efectos las restricciones previstas en la Orden SND/290/2020, de 26 de marzo, por la que se prorroga la Resolución INT/718/2020, de 12 de marzo de 2020, de la Generalitat de Cataluña, por la que se acuerda restringir la salida de las personas de los municipios de Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena.

PDF (BOE-A-2020-4302 – 2 págs. – 225 KB)

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC                                                          

Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona

 • ANUNCI sobre la gratuïtat temporal de les tarifes que ha de regir a partir del 2 d’abril de 2020 al sistema de transport públic col·lectiu en l’àmbit del sistema tarifari integrat de l’àrea de Girona davant la situació d’estat d’alarma.

Text i fitxa    PDF

 

Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat

 • ANUNCI sobre la gratuïtat de les tarifes 2020 durant la vigència del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març.

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ SLT/812/2020, de 6 d’abril, per la qual es modifica el termini per proposar mesures en el marc de la disposició addicional de la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris, i la declaració dels serveis funeraris com a serveis de prestació forçosa amb ocasió de l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19.

Text i fitxa    PDF

 

Dimarts 7 d’abril de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                      

 • Orden TMA/324/2020, de 6 de abril, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de las tarjetas de tacógrafo de conductor y empresa.

PDF (BOE-A-2020-4320 – 2 págs. – 222 KB)

 

 • Orden SND/325/2020, de 6 de abril, por la que se establecen criterios interpretativos y se prorroga la validez de los certificados de verificaciones y mantenimientos preventivos establecidos en la regulación de seguridad industrial y metrológica.

PDF (BOE-A-2020-4321 – 2 págs. – 220 KB)

 

 • Orden SND/326/2020, de 6 de abril, por la que se establecen medidas especiales para el otorgamiento de licencias previas de funcionamiento de instalaciones y para la puesta en funcionamiento de determinados productos sanitarios sin marcado CE con ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4322 – 3 págs. – 229 KB)

 

Dimecres 8 d’abril de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                      

 • Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario.

 

PDF (BOE-A-2020-4332 – 19 págs. – 318 KB)

 

 • Resolución de 2 de abril de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se emite exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE) 2018/1139, para la emisión de los certificados de revisión de aeronavegabilidad, así como para la finalización de la formación de tipo y OJT necesarios para la inclusión de una habilitación de tipo en una licencia de técnico de mantenimiento de aeronaves, en relación con la situación creada por la crisis global del coronavirus COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4333 – 3 págs. – 231 KB)

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC                                                          

 • RESOLUCIÓ TSF/819/2020, de 7 d’abril, per la qual es prorroga la vigència del reconeixement i dels títols de família nombrosa i monoparental expedits per la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Text i fitxa    PDF

 

Dijous 9 d’abril de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                      

 • Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4377 – 1 pág. – 151 KB)

 

 • Orden TMA/330/2020, de 8 de abril, por la que se prorroga la prohibición de entrada de buques de pasaje procedentes de la República Italiana y de cruceros de cualquier origen con destino a puertos españoles para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4379 – 2 págs. – 224 KB)

 

 • Resolución de 6 de abril de 2020, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifican cuantías en materia de aplazamientos en el pago de deudas con la Seguridad Social, fijadas en la Resolución de 16 de julio de 2004, sobre determinación de funciones en materia de gestión recaudatoria de la Seguridad Social; y en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.

PDF (BOE-A-2020-4380 – 3 págs. – 227 KB)

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC                                                  

 • DECRET LLEI 11/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries.

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ PRE/817/2020, de 7 d’abril, per la qual es determina la gratuïtat dels aparcaments públics i privats dels equipaments sanitaris, residències i altres espais habilitats de Catalunya per al personal sanitari i de serveis socials.

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ EMC/830/2020, de 7 d’abril, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de préstecs en condicions preferents i de garantia per atendre actuacions per revertir els efectes de situacions d’emergència i de risc en els àmbits sectorials competència del Departament d’Empresa i Coneixement (ref. BDNS 502392).

Text i fitxa    PDF

 

Divendres 10 d’abril de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                      

 • Resolución de 7 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publican diversas medidas que afectan a las actividades de juego de la ONCE, como consecuencia de la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4405 – 8 págs. – 265 KB)

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC                                                  

 • DECRET 54/2020, de 10 d’abril, de modificació del Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Text i fitxa    PDF

 

Dissabte 11 d’abril de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                      

 • Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

PDF (BOE-A-2020-4406 – 1 pág. – 213 KB)

 

 • Orden INT/335/2020, de 10 de abril, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4411 – 2 págs. – 221 KB)

 

 • Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4412 – 9 págs. – 261 KB)

 

 • Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4413 – 4 págs. – 230 KB)

 

 • Resolución de 10 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de abril de 2020, por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el segundo tramo de la línea de avales aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y se establece que sus beneficiarios sean las pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por las consecuencias económicas del COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4414 – 3 págs. – 234 KB)

 

 • Orden SND/337/2020, de 9 de abril, por la que se establecen las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los servicios esenciales para la distribución al por menor de carburantes y combustibles en estaciones de servicio y postes marítimos, como consecuencia de la declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4415 – 6 págs. – 248 KB)

 

 • Resolución de 9 de abril de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se actualiza el Anexo de la Orden SND/321/2020, de 3 de abril, por la que se establecen medidas especiales para el uso de bioetanol en la fabricación de soluciones y geles hidroalcohólicos para la desinfección de manos con ocasión de las crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4416 – 2 págs. – 225 KB)

 

 • Orden SND/338/2020, de 8 de abril, por la que se prorroga la interrupción de la realización de cualquier actividad comprendida en el ámbito del programa de turismo social del Instituto de Mayores y Servicios Sociales para personas mayores y mantenimiento del empleo en zonas turísticas ante la situación de crisis ocasionada por el brote de COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4420 – 2 págs. – 220 KB)

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC                                                  

 • DECRET LLEI 12/2020, de 10 d’abril, pel qual s’adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura de l’Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19.

Text i fitxa    PDF

 

Diumenge 12 d’abril de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                      

 • Orden SND/339/2020, de 12 de abril, por la que se dejan sin efecto las restricciones previstas en la Resolución de 13 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura por la que se acuerdan medidas preventivas en materia de salud pública en relación con el municipio del Arroyo de la Luz.

PDF (BOE-A-2020-4423 – 2 págs. – 220 KB)

 

 • Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad.

PDF (BOE-A-2020-4424 – 2 págs. – 223 KB)

 

Dilluns 13 d’abril de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                      

 • Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4425 – 1 pág. – 209 KB)

 

 • Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4426 – 1 pág. – 210 KB)

 

 • Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4427 – 1 pág. – 210 KB)

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC                                                  

 • ACORD GOV/57/2020, de 12 d’abril, pel qual s’aprova l’estratègia d’actuació, davant de les noves mesures de restricció de l’activitat laboral aplicables a partir del 14 d’abril, per tal de contenir la pandèmia generada per la COVID-19.

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ SLT/836/2020, de 13 d’abril, per la qual s’assignen les funcions de direcció i coordinació assistencial i executives en l’àmbit dels centres socials de caràcter residencial, per al compliment de les mesures previstes en el Decret llei 12/2020, de 10 d’abril, pel qual s’adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura de l’Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19.

Text i fitxa    PDF

 

Dimarts 14 d’abril de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                      

 • Orden ICT/343/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban las primas aplicables a la línea de circulante de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, SA, en el contexto de los efectos del COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4441 – 3 págs. – 239 KB)

 

 • Orden SND/344/2020, de 13 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para el refuerzo del Sistema Nacional de Salud y la contención de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4442 – 3 págs. – 230 KB)

 

Dimecres 15 d’abril de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                      

 • Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

PDF (BOE-A-2020-4448 – 5 págs. – 184 KB)

 

 • Resolución de 13 de abril de 2020, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se garantiza durante el estado de alarma la continuidad del abono del subsidio por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de los mutualistas.

PDF (BOE-A-2020-4449 – 3 págs. – 230 KB)

 

 • Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso en los transportes de mercancías.

PDF (BOE-A-2020-4461 – 3 págs. – 225 KB)

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC                                                 _

 • ORDRE EMC/39/2020, de 13 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ EMC/843/2020, de 13 d’abril, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 502684).

Text i fitxa    PDF

 

Dijous 16 d’abril de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                      

 • Resolución de 8 de abril de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se modifica la duración y se prorroga la adjudicación del servicio de transporte aéreo en las rutas aéreas Palma de Mallorca-Menorca y Palma de Mallorca-Ibiza durante el estado de alarma declarado con motivo del COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4468 – 2 págs. – 228 KB)

 

 • Resolución de 10 de abril de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se establecen las condiciones para la prestación, y la adjudicación de forma directa, del servicio de transporte aéreo en determinadas rutas aéreas del Archipiélago Canario durante el estado de alarma declarado con motivo del COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4469 – 4 págs. – 238 KB)

 

 • Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, complementaria de la Resolución de 2 de abril de 2020, por la que se dictan instrucciones para la distribución de las mascarillas en el ámbito del transporte terrestre.

PDF (BOE-A-2020-4470 – 3 págs. – 227 KB)

 

 • Orden SND/346/2020, de 15 de abril, por la que se acuerda el inicio de plazos para realizar las evaluaciones y la fecha final de residencia o de año formativo de los profesionales sanitarios de formación sanitaria especializada.

PDF (BOE-A-2020-4471 – 2 págs. – 222 KB)

 

 • Orden SND/347/2020, de 15 de abril, por la que se modifica la Orden SND/266/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen determinadas medidas para asegurar el acceso a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud al colectivo de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social.

PDF (BOE-A-2020-4472 – 2 págs. – 224 KB)

 

 • Resolución de 13 de abril de 2020, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se autoriza la formación marítima teórica en las modalidades a distancia y “on line” durante la vigencia del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4481 – 5 págs. – 240 KB)

 

Divendres 17 d’abril de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                      

 • Orden SND/351/2020, de 16 de abril, por la que se autoriza a las Unidades NBQ de las Fuerzas Armadas y a la Unidad Militar de Emergencias a utilizar biocidas autorizados por el Ministerio de Sanidad en las labores de desinfección para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4492 – 2 págs. – 225 KB)

 

 • Orden SND/352/2020, de 16 de abril, por la que se modifica la Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4493 – 5 págs. – 272 KB)

 

 • Corrección de errores de la Orden SND/346/2020, de 15 de abril, por la que se acuerda el inicio de plazos para realizar las evaluaciones y la fecha final de residencia o de año formativo de los profesionales sanitarios de formación sanitaria especializada.

PDF (BOE-A-2020-4494 – 1 pág. – 210 KB)

 

 • Resolución de 15 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establecen, en su ámbito de gestión, medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 en materia de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.

PDF (BOE-A-2020-4506 – 10 págs. – 273 KB)

 

 • Resolución de 8 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se amplía, de forma extraordinaria por la situación derivada del COVID-19, el plazo de justificación de los fondos librados por el Servicio Público de Empleo Estatal a las Comunidades Autónomas en el ejercicio económico 2019, para la gestión de subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los presupuestos generales de dicho organismo.

PDF (BOE-A-2020-4507 – 4 págs. – 237 KB)

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC                                                  

 • RESOLUCIÓ JUS/848/2020, d’1 d’abril, per la qual s’acorda la continuació dels procediments que instrueix el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i la iniciació d’un programa de mediació gratuïta durant l’estat d’alarma declarat com a conseqüència de la pandèmia internacional de COVID-19.

Text i fitxa    PDF

 

Dissabte 18 d’abril de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                      

 • Orden SND/353/2020, de 17 de abril, por la que se actualiza el anexo I de la Orden SND/276/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen obligaciones de suministro de información, abastecimiento y fabricación de determinados medicamentos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4517 – 12 págs. – 373 KB)

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC                                                  

 • RESOLUCIÓ SLT/877/2020, de 17 d’abril, per la qual s’aprova la campanya de salut pública Mascareta Salut.

Text i fitxa    PDF

 

Diumenge 19 d’abril de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                      

 • Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4525 – 5 págs. – 243 KB)

 

Dilluns 20 d’abril de 2020

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC                                                  

 • CORRECCIÓ D’ERRADES a l’Ordre TSF/229/2019, de 17 de desembre, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 2020 (DOGC núm. 8028, de 20.12.2019).

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ PDA/867/2020, de 14 d’abril, de la Secretaria d’Administració i Funció Pública, per la qual s’estableixen criteris excepcionals per a l’ús dels sistemes d’identificació i signatura electrònica en el decurs de la vigència de l’estat d’alarma decretat a causa de la pandèmia de COVID-19.

Text i fitxa    PDF

 

 • ANUNCI pel qual es fa públic l’Acord de la Comissió Executiva del Consorci AOC pel qual s’aprova la modificació de preus públics del Servei de Certificació Digital per a 2020.

Text i fitxa    PDF

 

Dimarts 21 d’abril de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                      

 • Orden INT/356/2020, de 20 de abril, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4539 – 3 págs. – 226 KB)

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC                                                  

 • RESOLUCIÓ PRE/878/2020, de 17 d’abril, de distribució provisional als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2020.

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ PRE/879/2020, de 17 d’abril, de distribució provisional a l’Aran i a les comarques de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2020.

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ PRE/880/2020, de 17 d’abril, de distribució provisional a les entitats municipals descentralitzades de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2020.

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ TSF/881/2020, de 17 d’abril, per la qual s’aproven els criteris i les mesures extraordinàries destinades a les actuacions subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, derivades de les mesures adoptades en relació amb la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ per la qual es fa pública l’aprovació de l’ampliació de la taula tarifària de producció audiovisual de caràcter excepcional COVID-19.

Text i fitxa    PDF

 

Dimecres 22 d’abril de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                       

 • Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

PDF (BOE-A-2020-4554 – 59 págs. – 1.043 KB)

 

Dijous 23 d’abril de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                      

 • Orden TMA/360/2020, de 22 de abril, por la que se establecen exenciones en determinados ámbitos de la normativa nacional de aviación civil en relación con la situación creada por la crisis global del coronavirus COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4573 – 4 págs. – 237 KB)

 

 • Orden EFP/361/2020, de 21 de abril, por la que se adoptan medidas excepcionales en materia de flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo y de las enseñanzas de Régimen Especial.

PDF (BOE-A-2020-4575 – 5 págs. – 244 KB)

 

 • Orden PCM/362/2020, de 22 de abril, por la que se modifica la Orden PCM/139/2020, de 17 de febrero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2019-2020.

PDF (BOE-A-2020-4576 – 3 págs. – 232 KB)

 

 • Resolución de 22 de abril de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos de 21 de abril de 2020, por el que se establecen importes máximos de venta al público en aplicación de lo previsto en la Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4577 – 2 págs. – 227 KB)

 

 • Resolución de 21 de abril de 2020, del Instituto Social de la Marina, por la que se actualizan determinadas medidas, con motivo del COVID-19, en relación con las prestaciones y servicios específicos para el sector marítimo-pesquero.

PDF (BOE-A-2020-4578 – 2 págs. – 222 KB)

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC                                                  

 • DECRET LLEI 13/2020, de 21 d’abril, pel qual s’adopten mesures urgents de caràcter estructural i organitzatiu, així com mesures en l’àmbit de les entitats del sector públic de l’Administració de la Generalitat.

Text i fitxa    PDF

 

 • ORDRE TSF/43/2020, de 17 d’abril, de modificació de l’Ordre TSF/229/2019, de 17 de desembre, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 2020.

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ TSF/888/2020, de 6 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 per a la concessió de subvencions per al foment de la contractació amb formació en el marc de les campanyes agràries a Lleida (SOC – Campanya Agrària a Lleida) (ref. BDNS 503357).

Text i fitxa    PDF

 

Divendres 24 d’abril de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                      

 • Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario.

PDF (BOE-A-2020-4608 – 1 pág. – 211 KB)

 

 • Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4609 – 17 págs. – 317 KB)

 

 • Resolución de 22 de abril de 2020, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se modifica la de 13 de abril de 2020, por la que se garantiza durante el estado de alarma la continuidad del abono del subsidio por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de los mutualistas.

PDF (BOE-A-2020-4610 – 1 pág. – 216 KB)

 

 • Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Objeto: Realización del estudio para la recogida, grabación, depuración y validación de la información de la encuesta de gasto, ingresos y participantes de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales en políticas activas de empleo 2019. Expediente: 51/2020.

PDF (BOE-B-2020-12948 – 2 págs. – 184 KB)

 

Dissabte 25 d’abril de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                      

 • Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

PDF (BOE-A-2020-4648 – 2 págs. – 220 KB)

 

 • Orden INT/368/2020, de 24 de abril, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4649 – 2 págs. – 221 KB)

 

 • Orden INT/369/2020, de 24 de abril, por la que se adoptan medidas excepcionales en materia de formación permanente de los vigilantes de seguridad y vigencia de las tarjetas de identidad profesional del personal de seguridad privada.

PDF (BOE-A-2020-4650 – 2 págs. – 221 KB)

 

 • Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, referente a los equipos de protección individual en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4651 – 5 págs. – 263 KB)

 

 • Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4652 – 8 págs. – 255 KB)

 

 • Orden SND/370/2020, de 25 de abril, sobre las condiciones en las que deben desarrollarse los desplazamientos por parte de la población infantil durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4665 – 4 págs. – 236 KB)

 

Dilluns 27 d’abril de 2020

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC                                                  

 • RESOLUCIÓ de 22 d’abril de 2020, per la qual s’estableixen els criteris i les mesures extraordinàries aplicables als programes de formació professional per a l’ocupació destinats a persones treballadores ocupades que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, que s’han vist afectats pel context generat per la COVID-19.

Text i fitxa    PDF

 

Dimarts 28 d’abril de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                       

 • Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se modifica el Anexo de la Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios esenciales determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios.

PDF (BOE-A-2020-4689 – 2 págs. – 222 KB)

 

 • Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se desarrolla el artículo 34 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4690 – 2 págs. – 160 KB)

 

Dimecres 29 d’abril de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                       

 • Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

PDF (BOE-A-2020-4705 – 23 págs. – 372 KB)

 

 • Orden TMA/374/2020, de 28 de abril, por la que se establece la documentación con la que podrán acreditar su condición los tripulantes de los buques para facilitar su circulación, a fin de asegurar la prestación de los servicios de transporte marítimo, con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4706 – 3 págs. – 230 KB)

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC                                                  

 • DECRET LLEI 14/2020, de 28 d’abril, pel qual s’adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d’adopció d’altres mesures urgents amb el mateix objectiu.

Text i fitxa    PDF

 

 • ORDRE TSF/49/2020, de 25 d’abril, per la qual es garanteix el servei essencial de manteniment de les xarxes informàtiques, aplicacions i programes que presta l’empresa Indra Soluciones Tecnología de la Información, SL, a Catalunya.

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ TSF/916/2020, de 28 d’abril, per la qual s’aprova la convocatòria de la prestació extraordinària per a subministraments bàsics que preveu el capítol III del Decret llei 14/2020, de 28 d’abril, pel qual s’adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d’adopció d’altres mesures urgents amb el mateix objectiu (ref. BDNS 504305).

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda afectats econòmicament per la COVID-19.

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç i els serveis afectats econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 503880).

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de l’artesania afectat econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 503882).

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de la moda afectat econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 503881).

Text i fitxa    PDF

 

Dijous 30 d’abril de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                       

 • Resolución de 29 de abril de 2020, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se acuerda la continuación de los procedimientos administrativos de autorización de nuevos sistemas de identificación y firma electrónica mediante clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido a que se refieren los artículos 9.2 c) y 10.2 c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en aplicación de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4733 – 2 págs. – 221 KB)

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC                                                  

 • RESOLUCIÓ 752/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 4/2020, pel qual s’estableix un règim transitori per a la concessió de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència masclista, que preveu el Decret 80/2015, de 26 de maig.

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ 753/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 9/2020, pel qual es regula la participació institucional, el diàleg social permanent i la concertació social de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives a Catalunya.

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ 754/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 5/2020, de modificació de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ 755/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 6/2020, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ 756/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 7/2020, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ 757/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 8/2020, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d’adopció d’altres mesures complementàries.

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ 758/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 10/2020, pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19.

Text i fitxa    PDF

 

 • LLEI 4/2020, del 29 d’abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020.

Text i fitxa    PDF

 

 • LLEI 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

Text i fitxa    PDF

 

 • DECRET 55/2020, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania i es modifica el Decret 123/2007, de 29 de maig, pel qual es determina el règim aplicable a la sol·licitud i concessió de les prestacions socials de caràcter econòmic de dret subjectiu, i es concreten els requisits per al reconeixement del dret a les prestacions creades, en desplegament de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

Text i fitxa    PDF

 

Divendres 1 de maig de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                       

 • Resolución de 29 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

PDF (BOE-A-2020-4757 – 1 pág. – 210 KB)

 

 • Resolución de 29 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género.

PDF (BOE-A-2020-4758 – 1 pág. – 210 KB)

 

 • Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación establecidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4759 – 12 págs. – 2.008 KB)

 

 • Orden TMA/379/2020, de 30 de abril, por la que se establecen criterios de aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, en las actividades formativas de personal ferroviario, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4760 – 2 págs. – 222 KB)

 

 • Real Decreto 496/2020, de 28 de abril, por el que se modifican el Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio, por el que se regula la estructura y competencias de la Tesorería General de la Seguridad Social, y el Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura orgánica y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de modificación parcial de la Tesorería General de la Seguridad Social.

PDF (BOE-A-2020-4762 – 5 págs. – 242 KB)

 

 • Real Decreto 497/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

PDF (BOE-A-2020-4763 – 21 págs. – 340 KB)

 

 • Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

PDF (BOE-A-2020-4764 – 16 págs. – 320 KB)

 

 • Real Decreto 499/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Economía Social, y se modifica el Real Decreto 1052/2015, de 20 de noviembre, por el que se establece la estructura de las Consejerías de Empleo y Seguridad Social en el exterior y se regula su organización, funciones y provisión de puestos de trabajo.

PDF (BOE-A-2020-4765 – 18 págs. – 323 KB)

 

 • Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4767 – 5 págs. – 242 KB)

 

 • Orden SND/381/2020, de 30 de abril, por la que se permite la realización de actividades no profesionales de cuidado y recolección de producciones agrícolas.

PDF (BOE-A-2020-4768 – 2 págs. – 225 KB)

 

Dissabte 2  de maig de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                       

 • Resolución de 1 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por la que se publica el Convenio con el Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., para la gestión de los avales y de la subvención de gastos e intereses por parte del Estado a arrendatarios en la “Línea de avales de arrendamiento COVID-19”.

PDF (BOE-A-2020-4786 – 19 págs. – 360 KB)

 

Diumenge 3 de maig de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                      

 

 • Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una movilidad segura de conformidad con el plan para la transición hacia una nueva normalidad.

PDF (BOE-A-2020-4789 – 3 págs. – 228 KB)

 

 • Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad.

PDF (BOE-A-2020-4790 – 2 págs. – 222 KB)

 

 • Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se flexibilizan determinadas restricciones sociales y se determinan las condiciones de desarrollo de la actividad de comercio minorista y de prestación de servicios, así como de las actividades de hostelería y restauración en los territorios menos afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4791 – 10 págs. – 273 KB)

 

 • Orden SND/387/2020, de 3 de mayo, por la que se regula el proceso de cogobernanza con las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para la transición a una nueva normalidad.

PDF (BOE-A-2020-4792 – 5 págs. – 242 KB)

 

 • Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte profesional y federado.

PDF (BOE-A-2020-4793 – 10 págs. – 273 KB)

 

Dilluns 4 de maig de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                       

 • Resolución de 30 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se desarrolla el procedimiento para la tramitación de solicitudes del subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social regulado en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4801 – 6 págs. – 250 KB)

 

 • Resolución de 1 de mayo de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establece el procedimiento para la tramitación de solicitudes del subsidio excepcional por desempleo regulado en el artículo 33 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4802 – 2 págs. – 229 KB)

 

Dimarts 5 de maig de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                       

 • Resolución de 2 de mayo de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publican los Acuerdos de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, de 28 de abril de 2020, por los que se determinan importes máximos de venta al público en aplicación de lo previsto en la Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4815 – 2 págs. – 232 KB)

 

 • Resolución de 30 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de Educación, para la adaptación de la Resolución de 24 de julio de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones relativas al programa de doble titulación Bachiller-Baccalauréat correspondientes al curso 2019-2020, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4828 – 3 págs. – 281 KB)

 • Resolución de 30 de abril de 2020, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y Telefónica Digital España, SLU, para la operación de la Aplicación ASISTENCIACOVID19 en el contexto de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4829 – 25 págs. – 372 KB)

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC                                                  

 • ACORD GOV/64/2020, de 2 de maig, pel qual es crea la Comissió per a l’elaboració del Pla per a la reactivació econòmica i protecció social com a conseqüència de la crisi de la COVID-19.

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ SLT/936/2020, de 4 de maig, per la qual s’ordena el procediment per a la realització de proves diagnòstiques destinades a la detecció de la COVID-19 mitjançant laboratoris clínics i tot tipus de centres o serveis privats posats a disposició del sistema públic de salut de Catalunya.

Text i fitxa    PDF

 

Dimecres 6 de maig de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                       

 • Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019.

PDF (BOE-A-2020-4832 – 29 págs. – 453 KB)

 

 • Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba y publica el Protocolo básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones federadas y profesionales.

PDF (BOE-A-2020-4837 – 15 págs. – 983 KB)

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC                                                  

 • ACORD GOV/65/2020, de 5 de maig, que complementa l’Acord GOV/54/2020, de 27 de març, i s’acorden els criteris per reprendre l’execució de determinats contractes de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic que havien estat suspesos amb l’objectiu de reduir riscos de propagació de la COVID-19.

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ TSF/926/2020, de 20 d’abril, per la qual es convoquen les subvencions per a la realització dels serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental, per a l’any 2020 (ref. BDNS 503471).

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ TSF/928/2020, de 20 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 per a la concessió de subvencions destinades a les entitats sense ànim de lucre per a la realització del Programa de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania (ref. BDNS 503477).

Text i fitxa    PDF

 

 • CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució TSF/916/2020, de 28 d’abril, per la qual s’aprova la convocatòria de la prestació extraordinària per a subministraments bàsics que preveu el capítol III del Decret llei 14/2020, de 28 d’abril, pel qual s’adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d’adopció d’altres mesures urgents amb el mateix objectiu (ref. BDNS 504305) (DOGC núm. 8123, de 29.4.2020).

Text i fitxa    PDF

 

Dijous 7 de maig de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                       

 • Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal.

PDF (BOE-A-2020-4859 – 189 págs. – 5.559 KB)

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC                                                  

 • DECRET LLEI 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

Text i fitxa    PDF

 

Divendres 8 de maig de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                      

 • Recurso de inconstitucionalidad n.º 1813-2020, contra disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4872 – 1 pág. – 213 KB)

 

 • Recurso de inconstitucionalidad n.º 2035-2020, contra la disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4874 – 1 pág. – 213 KB)

 

 • Recurso de inconstitucionalidad n.º 2054-2020, contra los artículos 7, 9, 10 y 11 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis ocasionada por el COVID-19; el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo; el Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo; el Real Decreto 487/2020, de 10 de abril; el Real Decreto 492/2020, de 24 de abril; y la Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4875 – 1 pág. – 216 KB)

 

 • Acuerdo de 6 de mayo de 2020, del Pleno del Tribunal Constitucional, sobre cómputo de los plazos procesales y administrativos que fueron suspendidos por Acuerdo de 16 de marzo de 2020, durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

PDF (BOE-A-2020-4882 – 1 pág. – 214 KB)

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC                                                  

 • RESOLUCIÓ TES/948/2020, de 5 de maig, per la qual se suspèn la facturació del mes de maig relativa al pagament dels lloguers i les quotes d’amortització afectats per la Resolució TES/783/2020, de 26 de març.

Text i fitxa    PDF

 

 • ANUNCI pel qual es fa pública la normativa específica de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament a petites i mitjanes empreses gestionada per l’Institut Català de Finances (ICF) dins del Programa Operatiu FEDER a Catalunya 2014-2020, que incorpora les modificacions de 14 de maig de 2018, de 3 d’agost de 2018, de 15 de març de 2019 i de 4 de maig de 2020.

Text i fitxa    PDF

 

 • ANUNCI sobre aprovació inicial de les bases reguladores del procediment de concessió directa de subvencions per a la realització d’actuacions excepcionals que contribueixin al desenvolupament econòmic i local de la demarcació de Girona.

Text i fitxa    PDF

 

Dissabte 9 de maig de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                      

 • Resolución de 6 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

PDF (BOE-A-2020-4896 – 2 págs. – 220 KB)

 

 • Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4897 – 11 págs. – 282 KB)

 

 • Orden INT/395/2020, de 8 de mayo, por la que se amplía el plazo de rendición de cuentas de las asociaciones de utilidad pública de ámbito estatal debido a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4899 – 2 págs. – 220 KB)

 • Orden INT/396/2020, de 8 de mayo, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4900 – 2 págs. – 222 KB)

 

 • Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4902 – 9 págs. – 323 KB)

 

 • Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de mayo de 2020, por el que se establecen los términos y condiciones del tercer tramo de la línea de avales a préstamos concedidos a empresas y autónomos, a los pagarés incorporados al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y a los reavales concedidos por la Compañía Española de Reafianzamiento, SME, Sociedad Anónima (CERSA), y se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

PDF (BOE-A-2020-4903 – 9 págs. – 310 KB)

 

 • Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

PDF (BOE-A-2020-4911 – 29 págs. – 407 KB)

 

Diumenge 10  de maig de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                      

 • Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen las condiciones a aplicar en la fase I de la desescalada en materia de movilidad y se fijan otros requisitos para garantizar una movilidad segura.

PDF (BOE-A-2020-4912 – 10 págs. – 272 KB)

 

Dilluns 11 de maig de 2020

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC                                                  

 • RESOLUCIÓ SLT/983/2020, de 8 de maig, per la qual s’adopten noves mesures organitzatives en relació amb els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori, en el marc del procés d’evolució de la situació epidemiològica.

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ TSF/960/2020, de 6 de maig, de nomenament de membres de la Comissió de Seguiment del Consell del Diàleg Social.

Text i fitxa    PDF

 

Dimarts 12 de maig de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                      

 • Orden INT/401/2020, de 11 de mayo, por la que se restablecen temporalmente los controles en las fronteras interiores aéreas y marítimas, con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4929 – 3 págs. – 225 KB)

 

 • Resolución de 5 de mayo de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se emite exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE) 2018/1139, para la extensión de la validez y otros períodos de tiempo, relativos a las licencias, habilitaciones, atribuciones, anotaciones y certificados de pilotos, instructores, examinadores y TCP para la reducción del impacto negativo sobre la aviación comercial y general, ocasionado por la crisis global del coronavirus COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4930 – 6 págs. – 251 KB)

 

 • Orden SND/402/2020, de 10 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para garantizar el abastecimiento de antisépticos para la piel sana que contengan digluconato de clorhexidina en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4931 – 2 págs. – 224 KB)

 

 • Orden SND/403/2020, de 11 mayo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de otros países a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4932 – 3 págs. – 230 KB)

 

 • Orden SND/404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilancia epidemiológica de la infección por SARS-CoV-2 durante la fase de transición hacia una nueva normalidad.

PDF (BOE-A-2020-4933 – 9 págs. – 315 KB)

 

 • Orden TES/406/2020, de 7 de mayo, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2020, para su gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo aquellas destinadas a la ejecución del Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 y del Plan Reincorpora-T 2019-2021.

PDF (BOE-A-2020-4946 – 41 págs. – 1.114 KB)

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC                                                  

 • RESOLUCIÓ TSF/981/2020, de 8 de maig, per la qual s’adopten mesures extraordinàries i de flexibilització de les actuacions subvencionables relatives a la Resolució TSF/928/2020, de 20 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 per a la concessió de subvencions destinades a les entitats sense ànim de lucre per a la realització del Programa de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania (DOGC núm. 8127, de 6.5.2020, ref. BDNS 503477), derivades de les mesures adoptades en relació amb la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ TSF/982/2020, de 8 de maig, per la qual s’adopten mesures extraordinàries i de flexibilització de les actuacions subvencionables relatives a la Resolució TSF/926/2020, de 20 d’abril, per la qual es convoquen les subvencions per a la realització dels serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental, per a l’any 2020 (DOGC núm. 8127, de 6.5.2020, ref. BDNS 503471), derivades de les mesures adoptades en relació amb la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Text i fitxa    PDF

 

Dimecres 13 de maig de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                      

 • Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo.

PDF (BOE-A-2020-4959 – 11 págs. – 232 KB)

 

 • Orden INT/407/2020, de 12 de mayo, por la que se adoptan medidas para flexibilizar las restricciones establecidas en el ámbito de Instituciones Penitenciarias al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4960 – 2 págs. – 223 KB)

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC                                                  

 

 • RESOLUCIÓ TSF/988/2020, de 8 de maig, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització d’accions de formació d’oferta en àrees professionals prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades (FOAP), durant l’any 2019.

Text i fitxa    PDF

 

Dijous 14 de maig de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                      

 • Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se emite exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE) 2018/1139, para la extensión de los periodos de validez de las verificaciones de línea y de los entrenamientos periódicos de gestión de recursos de cabina de las tripulaciones de vuelo de los operadores de transporte aéreo comercial, en relación con la situación creada por la crisis global del coronavirus COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-5019 – 3 págs. – 229 KB)

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC                                                  

 • DECRET LLEI 17/2020, de 12 de maig, de mesures complementàries en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya per fer front a la COVID-19.

Text i fitxa    PDF

 

 • DECRET LLEI 18/2020, de 12 de maig, de mesures urgents en matèria d’urbanisme, fiances i ambiental.

Text i fitxa    PDF

 

Divendres 15 de maig de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                      

 • Resolución de 13 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

PDF (BOE-A-2020-5051 – 1 pág. – 208 KB)

 

 • Resolución de 13 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

PDF (BOE-A-2020-5052 – 1 pág. – 211 KB)

 

 • Orden INT/409/2020, de 14 de mayo, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-5053 – 3 págs. – 226 KB)

 

 • Orden TMA/410/2020, de 14 de mayo, por la que se limita la entrada en España a las aeronaves y buques de pasaje a través de los puntos de entrada designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional.

PDF (BOE-A-2020-5054 – 5 págs. – 241 KB)

 

 • Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se amplía, de forma extraordinaria por la situación derivada del COVID-19, el plazo de ejecución de las actuaciones de los Programas de Cooperación Territorial de Evaluación y acreditación de las competencias profesionales, de Calidad de la Formación Profesional del Sistema Educativo, de Formación Profesional Dual, y de Formación, perfeccionamiento y movilidad del profesorado; cuyos criterios de distribución a las Comunidades Autónomas para su financiación se formalizan por Acuerdos del Consejo de Ministros de 22 de noviembre de 2019.

PDF (BOE-A-2020-5073 – 3 págs. – 229 KB

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC                                                  

 • RESOLUCIÓ TSF/1022/2020, d’11 de maig, per la qual es prorroga la vigència de les targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat i la de les targetes d’aparcament de transport col·lectiu.

Text i fitxa    PDF

 

Dissabte 16 de maig de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                      

 • Orden SND/413/2020, de 15 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para la inspección técnica de vehículos.

PDF (BOE-A-2020-5081 – 2 págs. – 226 KB)

 

 • Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

PDF (BOE-A-2020-5088 – 33 págs. – 422 KB)

 

Diumenge 17 de maig de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                      

 • Orden TMA/415/2020, de 17 de mayo, por la que se amplía la relación de puntos de entrada designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional.

PDF (BOE-A-2020-5089 – 2 págs. – 223 KB)

 

Dilluns 18 de maig de 2020

 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC                                                 

 • CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (DOGC núm. 8124, de 30.4.2020).

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ TSF/1032/2020, de 29 d’abril, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització d’accions de formació, dins del programa de formació amb compromís de contractació durant l’any 2019.

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ TES/1047/2020, de 12 de maig, per la qual s’estableixen les condicions d’accés als ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l’habitatge habitual (ref. BDNS 505565).

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ CLT/1028/2020, de 13 de maig, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de les subvencions per compensar les pèrdues per anul·lació d’espectacles i activitats culturals durant el període d’estat d’alarma amb motiu de la COVID-19.

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ CLT/1030/2020, d’11 de maig, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a despeses estructurals d’entitats afectades pel cessament de l’activitat cultural a causa de l’estat d’alarma amb motiu de la COVID-19.

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ ARP/1033/2020, de 7 de maig, per la qual es publica una convocatòria extraordinària per a 2020 dels ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca per donar una resposta immediata a l’impacte de la crisi de salut pública de la COVID-19 en el sector pesquer, aqüícola i de la comercialització i transformació de productes pesquers (ref. BDNS 505705).

Text i fitxa    PDF

 

Dimarts 19 de maig de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                      

 • Orden TMA/419/2020, de 18 de mayo, por la que se actualizan las medidas en materia de ordenación general de la navegación marítima adoptadas durante el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 al proceso de desescalada.

PDF (BOE-A-2020-5125 – 8 págs. – 261 KB)

 

 • Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de mayo de 2020, por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2020 del crédito de 6.500.000 euros para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género y la atención a los menores; del crédito de 1.000.000 de euros para implementar la propuesta común para la mejora de la coordinación y desarrollo de planes personalizados; así como del crédito de 2.000.000 de euros para programas para el apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales.

PDF (BOE-A-2020-5134 – 8 págs. – 361 KB)

 

 • Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de mayo de 2020, por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2020, del crédito de 100.000.000 de euros para el desarrollo por las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía del Pacto de Estado contra la violencia de género.

PDF (BOE-A-2020-5135 – 6 págs. – 311 KB)

 

 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC                                                 

 • RESOLUCIÓ TSF/1050/2020, de 13 de març, per la qual es dona publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització d’accions de formació amb compromís de contractació dins del programa Forma i Insereix, durant l’any 2019.

Text i fitxa    PDF

 

Dimecres 20 de maig de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)                                                                                      

 • Corrección de errores del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019.

PDF (BOE-A-2020-5138 – 1 pág. – 146 KB)

 

 • Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de mayo de 2020, por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el cuarto tramo de la línea de avales aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y se establece que sus beneficiarios sean las pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por las consecuencias económicas del COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-5140 – 4 págs. – 260 KB)

 • Orden SND/421/2020, de 18 de mayo, por la que se adoptan medidas relativas a la prórroga de las autorizaciones de estancia y residencia y/o trabajo y a otras situaciones de los extranjeros en España, en aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-5141 – 4 págs. – 237 KB)

 

 • Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-5142 – 3 págs. – 229 KB)

 

 • Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-5142 – 3 págs. – 229 KB)

 

 • Extracto de la Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Sevilla, por la que se convocan subvenciones para la ejecución de proyectos de obras y servicios de interés general y social, generador de empleo estable y garantía de rentas del Programa de Fomento de Empleo Agrario para el ejercicio 2020

PDF (BOE-B-2020-13885 – 1 pág. – 170 KB)

 

 • Extracto de la Resolución de 13 de mayo de 2020 de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Badajoz por la que se efectúa convocatoria de subvenciones a las Corporaciones locales, en procedimiento de concesión directa, para la realización de obras de interés general y social y de garantía de rentas, dentro del programa de fomento del empleo agrario. Ejercicio 2020.

PDF (BOE-B-2020-13886 – 1 pág. – 170 KB)

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. DOGC                                                  

 • RESOLUCIÓ SLT/1079/2020, de 19 de maig, per la qual es deixa sense efectes, en l’àmbit dels serveis funeraris, la suspensió de les activitats de vetlla de persones mortes per la COVID-19 en instal·lacions públiques i privades, establerta en la Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten mesures complementàries per a la prevenció i control de la infecció per SARS-CoV-2.

Text i fitxa    PDF

 

 • RESOLUCIÓ TSF/1056/2020, de 14 de maig, per la qual s’obre la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l’exercici 2020 (ref. BDNS 506103).

Text i fitxa    PDF