Skip to main content Skip to search
93 451 74 46
De dilluns a dijous de 9:00 a 17:00 i divendres de 9:00 a 15:00.

Gestió de Reclamacions de Consum en el Sector de Cuines, Banys i Reformes de la Llar

28 Setembre, 2017

Data: 02/11/2017

Durada: 2 hores

Horari: de 14:30 a 16:30

Lloc: Gremi de Cuines Banys i Reformes de Catalunya Cr. Diputació 238, 1er 1a - 08007 - Barcelona

Preu agremiats: Gratuït

Preu no agremiats: 30 € (iva inclós)

Altres:

Us Explicarem:

  • Les obligacions en la prestació de serveis de les empreses del sector de cuines, banys i reformes.
  • El pressupost, la factura i les garanties. Recomanacions
  • Les relacions amb els serveis de marca.
  • Mediació, arbitratge i procediment sancionador en l’àmbit del consum.
  • Quins cartells cal tenir vissibles?
  • Es pot cobrar el pressupost?

Veurem casos pràctics i podreu fer consultes.

TITOL-GARANTIES-A LA REFORMA DE LA LLAR

A càrrec de:

Francesc Xavier Sánchez Moragas

Llicenciat en dret – Especialista en dret del Consum i Responsabilitat social corporativa


Comparteix!

T'interesa? Apunta't!


D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica de protecció de Dades de caràcter personal (LOPD), us informem que les dades consignades en aquest document seran incorporades al fitxer creat pel Gremi de Cuines, Banys i Reformes de Catalunya amb la finalitat de gestionar la vostre sol·licitud. El signant d'aquest full d'encàrrec autoritza que s'incorporin les seves dades personals facilitades en aquest document, juntament amb les que s'obtinguin durant el desenvolupament del servei, en el fitxer creat sota la responsabilitat del Gremi de Cuines, Banys i Reformes de Catalunya, amb la finalitat de poder desenvolupar la relació i informar dels serveis que ofereix el Gremi..En virtut del que disposa l'article 15 i següents de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en els termes que indica el seu Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, en qualsevol moment el titular de les dades personals podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a al Gremi de Cuines Banys i Reformes de Catalunya C/ Diputació 238-244 1er 1a; 08007 BARCELONA.
* camps obligatoris