Skip to main content Skip to search
93 451 74 46
De dilluns a dijous de 9:00 a 17:00 i divendres de 9:00 a 15:00.

Traspàs de Botiga en ple funcionament per jubilació.

23 Octubre, 2018

Negoci amb més de 35 anys d’antiguitat,  molt bona ubicació i una sòlida cartera de clients . Botiga en ple eixample, al costat del mercat del Ninot.

Té una superfície de 60 m². Consta de planta a peu de carrer amb 4 cuines i 1 bany d’exposició,  1 altell despatx i un petit magatzem amb  lavabo d’ús propi.

LLOGUER 1.200 € + IVA
TRASPÀS 10.000 € NEGOCIABLES.

Estem al carrer València, 156 de Barcelona.

DECOROGAR  Telèfon 934531383   www.decorogar.es


Comparteix!

T'interesa? Omple el formulari!


D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica de protecció de Dades de caràcter personal (LOPD), us informem que les dades consignades en aquest document seran incorporades al fitxer creat pel Gremi de Cuines, Banys i Reformes de Catalunya amb la finalitat de gestionar la vostre sol·licitud. El signant d'aquest full d'encàrrec autoritza que s'incorporin les seves dades personals facilitades en aquest document, juntament amb les que s'obtinguin durant el desenvolupament del servei, en el fitxer creat sota la responsabilitat del Gremi de Cuines, Banys i Reformes de Catalunya, amb la finalitat de poder desenvolupar la relació i informar dels serveis que ofereix el Gremi..En virtut del que disposa l'article 15 i següents de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en els termes que indica el seu Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, en qualsevol moment el titular de les dades personals podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a al Gremi de Cuines Banys i Reformes de Catalunya C/ Diputació 238-244 1er 1a; 08007 BARCELONA.
* camps obligatoris