Skip to main content Skip to search
93 451 74 46
De dilluns a dijous de 9:00 a 17:00 i divendres de 9:00 a 15:00.

Ajuts Ajuntament

18 Maig, 2020

Subvencions per a l’enllumenat nadalenc (sol·licituds a partir del 12 d’agost 2020)

Subvencions per a l’enllumenat nadalenc de les vies públiques i a l’interior dels aparadors dels establiments comercials de la ciutat per aquest any 2020.

Quines modalitats s’han convocat?
S’han convocat dues. La modalitat 1 va dirigida específicament a l’enllumenat a les vies públiques. La modalitat 2, en canvi, està pensada per a l’enllumenat a l’interior dels aparadors dels establiments comercials de la ciutat.

A qui es dirigeix?
Es dirigeix a les associacions de comerciants de la ciutat, sense afany de lucre i que duguin a terme el projecte a Barcelona.

Quin import es subvenciona?

L’import de subvenció serà del 75% del cost total del projecte.

On s’han de presentar les sol·licituds?

La documentació s’ha de presentar de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, seguint les instruccions indicades en aquest portal de tràmits. Caldrà disposar del corresponent certificat digital.

Consulta tota la informació aquí

Subvencions per a la transformació digital del comerç i la restauració

A través de la Direcció de Comerç, Restauració i Consum, es posa en marxa una línia de subvencions amb un pressupost de 500.000 euros per a la transformació digital del comerç de proximitat i la restauració de barri.

Quin objectiu té?

La situació de la Covid-19 ha demostrat la importància que té per al petit comerç i la restauració de Barcelona ser presents, també, a l’entorn digital. L’ajuda econòmica forma part d’un paquet de mesures més ampli impulsat conjuntament per la Direcció de Comerç, Restauració i Consum i Barcelona Activa que inclou  també l’assessorament necessari per crear un pla de digitalització i l’accés a un catàleg formatiu amb més de 50 cursos per seguir en línia.

Quines modalitats s’han convocat?

 • Modalitat 1: Obtenir una presència bàsica o àmplia a Internet. Inclourà la subvenció, per exemple, de la creació de pàgines web.
 • Modalitat 2: Obtenir una presència activa a Internet. Inclourà, per exemple, el màrqueting en línia.
 • Modalitat 3: Transformació de l’establiment en Comerç i restauració Digital.Inclourà el desenvolupament, per exemple, de botigues en línia.
 • Modalitat 4: Digitalització dels processos de l’establiment.Inclourà, per exemple, la implementació de sistemes de cartelleria digital.

A qui es dirigeix?

La línia de subvencions podrà ser sol·licitada exclusivament per:

 • Establiments comercials individuals de venda al detall.
 • Parades de mercats municipals. (La resta d’establiments comercials col·lectius de venda al detall en quedaran exclosos).
 • Establiments comercials individuals que prestin algun dels següents serveis:
   • Tallers i serveis de reparacions mecànics
   • Serveis fotogràfics i audiovisuals
   • Copisteries i arts gràfiques
   • Serveis de reparacions
   • Agències de viatges detallistes
   • Tintoreries i bugaderies
   • Perruqueries, salons d’estètica i bellesa
   • Servei de menjar preparat i càtering
   • Bars i restaurants
   • Clíniques veterinàries amb botiga física

Quin import es subvenciona?

50% del cost de projecte, amb un import màxim de 7.500,00 € per sol·licitud. Quedarà a càrrec del peticionari l’aportació de la resta del cost bé directament o per cofinançament de tercers (ens públics o privats, nacionals o internacionals).

Consulta tota la informació aquí

Ajut econòmic per incentivar la rebaixa de lloguers de locals comercials 

Presentació de sol·licituds: del 3 de juliol al 2 de setembre

Ajut econòmic dirigit a persones físiques o jurídiques que siguin arrendadores de béns immobles destinats a locals comercials que redueixin el lloguer als seus arrendataris de forma significativa durant un període mínim de sis mesos des de la declaració de l’estat d’alarma per la Covid-19.

Limport de la subvenció és de 600 € si els propietaris rebaixen la quantia entre un 25 i un 50 %, i de 1.200 € si la rebaixa és superior al 50 %. A la concessió d’aquests ajuts —que es transferiran en un pagament únic—, el consistori hi destina un pressupost total dun milió deuros.

Consulta tota la informació aquí

Informa’t sobre totes les accions d’ajuda econòmica a la ciutadania i al sector empresarial, comercial i cultural engegades per l’Ajuntament de Barcelona amb motiu de l’estat d’alarma pel coronavirus en aquest enllaç