Skip to main content Skip to search
93 451 74 46
De dilluns a dijous de 9:00 a 17:00 i divendres de 9:00 a 15:00.

Ajuts Generalitat

15 Maig, 2020

  • RESUM DE LES MESURES ECONÒMIQUES I SOCIALS PER A EMPRESES I AUTÒNOMS

Totes les mesures i ajuts per tipus de mesura

En què consisteix el programa AUTÒNO+ BARCELONA?

L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ofereix un ajut de 300 € a les persones treballadores autònomes de Barcelona més afectades per la COVID-19, ja sigui perquè han vist decaure en més d’un 75% les seves vendes o perquè han hagut de tancar el seu establiment o negoci, amb la finalitat que pugui complementar-se amb els ajuts tramesos per altres administracions.

 

Qui pot demanar la subvenció?

Persones donades d’alta al Règim Especial de Treball Autònom (RETA)

Empadronades a la ciutat de Barcelona abans de la publicació de la convocatòria.

Que tinguin reconeguda la Prestació Econòmica Extraordinària promoguda per l’Estat espanyol, el Reial Decret-Llei 8/2020 del 17 de març de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19 i les seves modificacions.

La Prestació Econòmica Extraordinària ha estat reconeguda a:

Autònoms/es titulars de negocis tancats per l’Administració arran de l’estat d’alarma, com són els comerços al detall (excepte els d’alimentació i begudes, farmàcies, centre de veterinària, sanitat, automoció, òptiques, estancs, tintoreries, tecnologia i telecomunicacions).

Autònoms/es en qualsevol activitat que hagin patit una caiguda d’almenys un 75% en els ingressos del mes de març de 2020, en comparació a la mitjana dels darrers 6 mesos.

Quan i com demanar l’ajut?

L’ajut es pot sol·licitar del 20 de maig al 30 de setembre de 2020.

Cal introduir les dades i la documentació acreditativa de la persona sol·licitant al formulari (ENLLAÇ ACTIU A PARTIR DEL 20 DE MAIG).

Generar instància de sol·licitud (pdf)

Registrar (i signar) la instància generada a través de l’Oficina virtual de tràmits (ENLLAÇ ACTIU A PARTIR DEL 20 DE MAIG).

Pagaments

Un cop publicada la resolució al BOPB, s’ingressaran els 300 € al compte bancari informat en el tràmit.

Consultes

Pots dirigir les teves consultes a l’adreça autonomes@barcelonactiva.cat.