Skip to main content Skip to search
De dilluns a dijous de 9:00 a 17:00 i divendres de 9:00 a 15:00.

Sessió Formativa- IVA Reduït a les obres de Reformes

8 Abril, 2019

Informació


Data: 20190604

Durada: 2 hores

Horari: 15:00 - 17:00

Lloc: A la seu del Gremi

Preu agremiats: Gratuit

Preu no agremiats: 40€ + Iva

Altres:

1. APLICACIÓ DEL TIPUS D’IVA REDUÏT EN L’EXECUCIÓ D’OBRES I REPARACIONS.
2. ESTALVI EN LA FACTURA FISCAL DE 2018.
3. ULTIMES NOVETATS EN MATÈRIA LABORAL.

Tens un dubte? Escriu-nos!

Nom

Correu electrònic

Assumpte

Missatge

1. APLICACIÓ DEL TIPUS D’IVA REDUÏT EN L’EXECUCIÓ D’OBRES I REPARACIONS.
– Requisits.
– Concepte d’execució d’obra.
– Concepte d’habitatge
– Destinatari de l’execució d’obra i reparació.
– Concepte i valoració de l’aportació de materials.
– Criteris de l’Administració Tributària

2. ESTALVI EN LA FACTURA FISCAL DE 2018.
a. Impost sobre la renda de les persones fisicas
o Despeses deduïbles.
o Reducció de la base imposable.
o Deduccions i bonificacions en la quota.
b. Impost de societats
o Despeses deduïbles.
o Reducció de la base imposable.
o Deduccions i bonificacions en la quota.

3. ULTIMES NOVETATS EN MATÈRIA LABORAL.
– Mesures urgents per a garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en l’ocupació i l’ocupació.
– Control del la jornada de treball dels empleats.


Comparteix!