Skip to main content Skip to search
93 451 74 46
De dilluns a dijous de 9:00 a 17:00 i divendres de 9:00 a 15:00.

Política de privacitat

22 Novembre, 2016

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, GREMI DE CUINES, BANYS I REFORMES DE CATALUNYA informa que és titular dels websites WWW.CUINESCAT.CAT, WWW.CUINESCAT.ES. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, GREMI DE CUINES, BANYS I REFORMES DE CATALUNYA informa de les següents dades: El titular d’aquesta pàgina web és GREMI CUINES, BANYS I REFORMES, amb CIF G58209958, i domicili social al C/ Diputació 238 1er 1a, 08007 Barcelona. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és cuinescat@cuinescat.es.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús per les websites GREMI DE CUINES, BANYS I REFORMES DE
CATALUNYA confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per les pàgines GREMI DE CUINES, BANYS I REFORMES DE CATALUNYA, totes les condicions d’ús aquí establertes sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Les pàgines web GREMI DE CUINES, BANYS I REFORMES DE CATALUNYA proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de les websites. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats
per GREMI DE CUINES, BANYS I REFORMES DE CATALUNYA per l’accés a
determinats continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l’ús
que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis
mencionats.

– L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per GREMI DE CUINES,
BANYS I REFORMES DE CATALUNYA contràriament a allò disposat per les presents condicions, la
Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra forma pugui
suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de les websites.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

GREMI DE CUINES, BANYS I REFORMES DE CATALUNYA no es fa responsable del
contingut de les pàgines web a què l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en les seves websites i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.
Així mateix, tampoc germanitzarà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o
legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels
enllaços.

GREMI DE CUINES, BANYS I REFORMES DE CATALUNYA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol dany que, als usuaris de les seves websites, pogués derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, GREMI DE CUINES, BANYS I REFORMES DE CATALUNYA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

GREMI DE CUINES, BANYS I REFORMES DE CATALUNYA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut de les seves websites. Tant en el que fa referència als continguts de les websites, com en les condicions d’ús de les mateixes o en les condiciones generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de les seves websites, de qualsevol forma admesa en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

GREMI DE CUINES, BANYS I REFORMES DE CATALUNYA es reserva el dret d’utilitzar
cookies en la navegació de l’usuari per les seves websites per facilitar la personalització i
comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, GREMI
DE CUINES, BANYS I REFORMES DE CATALUNYA informa que les cookies s’associen
l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de tal forma que se li informi de la
recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. Això no obstant, per l’accés a les websites GREMI DE CUINES, BANYS I REFORMES DE CATALUNYA no serà preceptiva la instal·lació de cookies.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, GREMI DE CUINES, BANYS I REFORMES DE CATALUNYA informa els usuaris de les seves websites que les dades personals recavades per l’empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat GREMI DE CUINES, BANYS I REFORMES DE CATALUNYA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, GREMI DE CUINES, BANYS I REFORMES DE CATALUNYA informa de la
possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: C/ Diputació 238 1er 1a; 08007 BARCELONA.

Si en el període de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels
mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per sí o com a
cessionària, a GREMI DE CUINES, BANYS I REFORMES DE CATALUNYA seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, els hi serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest campo, com els tractats
internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix
expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part
dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés GREMI DE CUINES, BANYS I REFORMES DE CATALUNYA.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

GREMI DE CUINES, BANYS I REFORMES DE CATALUNYA es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i GREMI DE CUINES, BANYS I REFORMES DE CATALUNYA es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i GREMI DE CUINES, BANYS I REFORMES DE CATALUNYA, els jutjats o tribunals propis de la localitat de BARCELONA.